چگونه می‌توانیم یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

چگونه می‌توانیم یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟ باور کنید یا نه، کلید بسیاری از موفقیت‌ها در پاسخ به این که چگونه می‌توانیم یک سخنرانی موثر ارائه دهیم وجود دارد. سخنرانی صرفا به این معنا نیست که بروید روی صحنه و در نقش متکلم وحده، صدایتان را به گوش گروهی از حضار برسانید. گاهی ممکن است […]

شناخت نکات مهم و کاربردی در سخنرانی؟

نکات مهم در سخنرانی، برای هر فرد سخنران بسیار حائز اهمیت و حیاتی است. اگر این نکات رعایت نشود، در مجموع تمام زحمت های سخنران بی نتیجه خواهد ماند. و سخنرانی برای افراد شرکت کننده بی محتوا و بدون فایده تلقی خواهد شد. این مقاله به منظور شناخت نکات مهم در سخنرانی، برای بهبود بخشیدن […]

فن‌بیان چیست؟

یا بهتر بگوییم فن بیان چه چیزی نیست… این روزها اغلب مردم فکر می‌کنند فن بیان خوب داشتن یک جور هنر است و هیچ کس آنرا به شکل یک مهارت نگاه نمی‌کند. فکر می‌کنند فن بیان خوب داشتن نیاز به حنجره طلایی و صدای آسمانی دارد. مردم عادی دلشان نمی‌خواهد درآمد و زمانشان را صرف […]