کتاب

کتاب پیروزمندانه سخنرانی کن

۵٫۰۰ ۲ رای
تومان۳۲,۰۰۰

کتاب پیروزمندانه سخنرانی کن چگونه نوشته شد؟ اواخر سال ۹۵ بود که متن اولیه کتاب پیروزمندان سخنرانی کن را انتشارات…

۸
تومان۳۲,۰۰۰

کتاب تئوری انتخاب(دکتر ویلیام گلسر)

بدون امتیاز ۰ رای
تومان۱۱۰,۰۰۰

(کتاب تئوری انتخاب) درآمدی بر روانشناسی امید( اثر دکتر ویلیام گلسر) کتاب تئوری انتخاب در مورد روانشناسی نوین آزادی شخصی…

۱
تومان۱۱۰,۰۰۰