کتاب

کتاب پیروزمندانه سخنرانی کن

۵٫۰۰ ۲ رای
تومان۳۰,۰۰۰

کتاب پیروزمندانه سخنرانی کن چگونه نوشته شد؟ اواخر سال ۹۵ بود که متن اولیه کتاب پیروزمندان سخنرانی کن را انتشارات…

۶
تومان۳۰,۰۰۰

کتاب تئوری انتخاب(دکتر ویلیام گلسر)

(کتاب تئوری انتخاب) درآمدی بر روانشناسی امید( اثر دکتر ویلیام گلسر) کتاب تئوری انتخاب در مورد روانشناسی نوین آزادی شخصی…

۰
تومان۸۵,۰۰۰