بلاگ

شناخت نکات مهم و کاربردی در سخنرانی؟

نکات مهم در سخنرانی، برای هر فرد سخنران بسیار حائز اهمیت و حیاتی است. اگر این نکات رعایت نشود، در مجموع تمام زحمت های سخنران بی نتیجه خواهد ماند. و سخنرانی برای افراد شرکت کننده بی محتوا و بدون فایده تلقی خواهد شد. این مقاله به منظور شناخت نکات مهم در سخنرانی، برای بهبود بخشیدن به کار سخنران تهیه شده است.

شناخت نکات مهم در سخنرانی برای افراد سخنران

1- نحوه لباس پوشیدن فرد سخنران :  همیشه و در همه جا، هنگامی که برای اولین بار وارد یک جمع میشوید. از نوع پوشش هر فرد نسبت به او دید پیدا میکنید. یکی از نکات مهم در سخنرانی این است که، فرد سخنران باید پوششی مناسب محیط و مرتب داشته باشد. افراد شرکت کننده در سخنرانی با توجه به پوشش سخنران این باور را پیدا میکنند که چقدر به حرف هایش اطمینان کنند.

نکات مهم در سخنرانی-حامد علی عبدالهی

2- لحن بیان و تن صدای فرد سخنران :یکی دیگر از نکات مهم در سخنرانی لحن صحبت و میزان تن صدایی فرد سخنران است. به این دلیل که شما از نحوه صحبت کردن و لحن صدای هر فرد میتوانید متوجه معلومات و ادب آن فرد شوید. اگر صحبت های یک فرد به عنوان یک سخنران، برای افراد دلنشین باشد. افراد با دقت و رغبت بیشتری به محتوای سخنرانی توجه میکنند. بنابراین قبل از روز سخنرانی، فرد سخنران باید فن بیان خود را تقویت کند.

3- همه چیز برای رسیدن به رضایت : تمام تمرکز خود را در سخنرانی، بر روی رضایت افراد شرکت کننده و خودتان از سخنرانی بگذارید. این امر یکی از نکات مهم در سخنرانی است. ارائه راه حل و پیشنهاد های به روز و مطمئن و همچنین کاربردی برای افراد حاضر در سخنرانی، میتواند هدف رضایت را به سر انجام برساند. 

4- آشنایی و استفاده از ابزار های نمایشی : یکی دیگر از نکات مهم در سخنرانی، استفاده از ابزار های نمایشی برای، نشان دادن مطالب و عکس های مربوط به سخنرانی است. استفاده از آنها و نشان دادن عکس سخنرانی شما را ماندگار تر میکند. و همچنین محتوای سخنرانی شما را مفهوم و واضح تر، به مخاطب انتقال میدهد.

سخنرانی-حامد علی عبدالهی

5-صبور بودن فرد سخنران : یکی دیگر از نکات مهم در سخنرانی، صبر و آرامش فرد سخنران است. این نکته بسیار مهم است زیرا، اگر شما تند و پشت سر هم، سخنرانی کنید یعنی قصد دارید هر چه سریعتر سخنرانی را تمام کنید. از طرفی افراد به دلیل تند بودن مطالب قادر به فکر کردن راجع به آنها نیستید و نیمی از مطالب را متوجه نمیشوند. از جهتی دیگر از دید مخاطب اینگونه برداشت میشود که شما حتی خودتان برای مطالب و مقالات خود، ارزش و باوری را، قائل نیستید. اینگونه بسیار سخت به سخنرانی شما، اعتماد میکنند.

6- تماس چشمی را فراموش نکنید: ارتباط چشمی سخنران و افراد شرکت کننده در سخنرانی، از نکات مهم در سخنرانی است. زیرا تماس چشمی میزان اطمینان شما از محتوا را به افراد منتقل میکند و همچنین باعث میشود، تا افراد راحت تر و محکم تر به شما، اعتماد کنند.

سخنرانی-حامد علی عبدالهی

7- استرس و ترس ممنوع : ترس و استرس در سخنرانی موجب میشود، برخی از مطالب مهم فراموش شوند. و یا اینکه به صورت درست ارائه نشوند. و منظور را به مخاطب منتقل نکنند. بنابراین یکی از نکات مهم در سخنرانی، کنترل ترس و استرس و در صورت توانایی، نابود کردن آنها است.

8- مکان مناسب انتخاب کنید :  انتخاب مکان مناسب یکی از نکات مهم در سخنرانی، و بسیار حساس است. زیرا مکان نامناسب توجه کامل افراد حاضر در سخنرانی، را از سخنران دور میکند. مانند تهویه نامناسب، صندلی غیر استاندارد، نرسیدن صدای رسا و واضح سخنران و… اما زمانی که هنگام شنیدن سخنرانی، مشکلی برای افراد وجود نداشته باشد. آنها با تمرکز بیشتری به سخنران گوش میدهند. و همچنین خود سخنران نیز بدون ناراحتی مطالب خود را ارائه میدهد. 

9- تمرین را فراموش نکنید : یکی از نکات مهم در سخنرانی، که میتواند تمام نکات را پوشش دهی کند و در بر بگیرد. تمرین قبل از سخنرانی است. تمرین موجب میشود. قبل از سخنرانی ایرادات را متوجه شوید و آنها را رفع کنید. همچنین میتواند نحوه ارائه و تسلط شما را در سخنرانی، تقویت کند. و بدانید تمرین به معنای ایجاد شرایطی مشابه است. 

10- افراد مخاطب را درک کنید: یکی دیگر از نکات مهم در سخنرانی این است که، شما خود را جای فرد مقابل بگذارید و سپس سخنرانی کنید. از کلماتی استفاده کنید که میدانید. تمام افراد شنونده سخنرانی شما، قادر به درک آن هستند. و استفاده از اصطلاحات بسیار تخصصی را در سخنرانی، محدود کنید.

نکات مهم در سخنرانی-حامد علی عبدالهی

11- برای ارائه برنامه ریزی داشته باشید : یکی دیگر از نکات مهم در سخنرانی، که میتوان گفت اصلی ترین نکته در سخنرانی است نحوه ارائه شما است. که محتوای شما را به اشتراک میگذارد. مراحل ارائه را درست و اصولی پیش ببرید. این مراحل عبارتند از: 1.شروع جذاب برای جلب توجه تمام افراد شنونده. 2. مقدمه ای کلی از محتوا. 3. شروع موضوع اصلی ابتدایی. 4. ادامه دادن مطلب و مرتبط کردن آن با مطلب ابتدایی. 5. با قدرت و استفاده از مطالب مهم بحث را کامل کنید و موضوع را تمام کنید.6. یک جمع بندی مفید و خلاصه از موضوع را ارائه دهید.

12- راجع به مخاطب خود، اطلاعات کسب کنید:  یکی از نکات مهم در سخنرانی، شناخت مخاطب است. مخاطب را بشناسید. بدانید که میخواهد راجع به چه چیزی اطلاعات کسب کند. بدانید افراد مقابل شما مرد یا زن هستند؟ جوان یا سالخورده هستند؟ فقیر یا پولدار هستند؟ و اطلاعاتی از این دست شناخت ها.

13- برگه داشته باشید: یکی دیگر از نکات مهم در سخنرانی همراه داشتن یک برگه یاد آور به شما است. برگه ای که برای جلوگیری از فراموش کردن مطالبی که قصد ارائه آن را دارید، تهیه شده است. در این برگه نظریه و فرضیه خود را نسبت به موضوع یادداشت کنید. دلایل و نکات بسیار مهم را یادداشت کنید. و همچنین مثال های مرتبط با موضوع را، برای درک بهتر افراد از سخنرانی را نیز در آن یادداشت کنید. این برگه را در سخنرانی به همراه داشته باشید. و روبه روی خود قرار دهید. با یک نگاه مطالب فراموش شده به ذهن شما برمیگردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید